Terug naar nieuwsoverzicht

‘Aanpassing regels jaarverantwoording zorg leidt tot rechtsongelijkheid’

De NBA en de SRA hebben gereageerd op de internetconsultatie inzake de voorgestelde wijziging van het Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer WMG ter tijdelijke beperking van de werkingssfeer van artikel 40b van de Wet marktordening gezondheidszorg.

Bron: Accountancy van Morgen; Publicatiedatum: 24-11-2023

De organisaties maken zich zorgen over eventuele rechtsongelijkheid voor nieuwe zorgaanbieders en structurele problemen met de openbaarmaking van jaarrekeningen van de eerstelijnszorg voor 1 juni.

Met het besluit wordt een uitzondering gemaakt op de verplichting van zorgaanbieders om een jaarverantwoording openbaar te maken over de boekjaren 2022 en 2023. Een aparte behandeling van met name aanbieders met een gewijzigde rechtsvorm zorgt volgens NBA en SRA voor rechtsongelijkheid. Bij zo’n wijziging heeft de aanbieder volgens de wetgever ook bij de inrichting van de financiële bedrijfsvoering rekening kunnen houden met de nieuwe wet- en regelgeving omtrent de openbare jaarverantwoording.

Wijziging rechtsvorm geen reden voor uitzondering

Maar daar denken NBA en SRA anders over: binnen de eerstelijnszorg kan om fiscale redenen de juridische vorm van de organisatie worden gewijzigd, bijvoorbeeld doordat een lid van een maatschap uittreedt en er een nieuwe maatschap wordt opgezet met een nieuw toetredend lid. ‘Formeel juridisch is hier sprake van een nieuwe aanbieder/gewijzigde rechtsvorm. Maar feitelijk verandert hier niets in de bedrijfsvoering. Deze zorgverleners dienen zich, in tegenstelling tot hun collega’s, direct te verantwoorden over 2022/2023. Wij vragen ons af waarom de uitzondering nodig is en of deze wel recht doet aan deze situaties. De feitelijk geleverde zorg is niet anders, er wijzigt slechts één maatschapslid, maar de verantwoordingsplicht is voor deze groep veel zwaarder. Ons inziens dient derhalve in het
kader van de verantwoordingsplicht niet leidend te zijn of er sprake is van een wijziging in rechtsvorm,
maar dient de aard van de te leveren zorg leidend te zijn.’ Beide organisaties willen een ‘pauzeknop’ voor de hele groep eerstelijnszorgverleners en uitgaan van de aard van de geleverde zorg.

Deadline 1 juni niet realistisch

De pauzeknop voor het indienen van de jaarcijfers geldt de boekjaren 2022 en 2023. De datum voor het verantwoorden over boekjaar 2024 wordt 1 juni 2025. Het ministerie van VWS wil komend voorjaar evalueren of de datum van 1 juni realistisch is. NBA en SRA vinden van niet: ‘Het betreft hier geen incidenteel probleem maar een structureel probleem dat niet opgelost kan worden met een tijdelijk uitstel of een pauzeknop. Diverse organisaties zijn afhankelijk van de jaarrekening van andere organisaties. Zo kan de jaarrekening van een Medisch Specialistisch bedrijf (MSB) en de personal holding van de individuele arts pas volgtijdig worden opgesteld en/of gecontroleerd als de controle van de jaarrekening van het ziekenhuis heeft plaatsgevonden. Daarnaast hebben de eerstelijnsorganisaties geen uitgebreide financiële administratie, zoals bij zorgorganisaties in de tweede lijn, en steunen zij voor zowel de administratievoering als het samenstellen van de jaarrekening op de in de zorg gespecialiseerde accountants- en belastingadvieskantoren. Deze gespecialiseerde kantoren zijn, ook voor u, van belang om de kwaliteit van de jaarverantwoording te garanderen. Zij hebben echter in de huidige markt niet de capaciteit om alle jaarrekeningen voor 1 juni te kunnen samenstellen.’

Vragen of opmerkingen over dit artikel? Neem gerust contact op.

Eddy Kleijheeg, Partner / Controller

Koeleman voor de Zorg maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.