Terug naar nieuwsoverzicht

Minister drukt pauzeknop in voor jaarverantwoording

Afgelopen woensdag 5 juli heeft minister Helder tijdens het commissiedebat eerstelijnszorg toegezegd de ‘pauzeknop’ in te drukken voor de eerstelijns zorgaanbieders die hun jaarverantwoording uiterlijk 30 december 2023 openbaar moeten maken. Het indrukken van de ‘pauzeknop’ betekent dat deze groep over de boekjaren 2022 en 2023 niet verplicht een jaarverantwoording openbaar hoeft te maken.

Bron: CIBG; publicatiedatum 07-07-2023

Wat was de bedoeling?

Op 1 januari 2022 trad de Aanpassingswet toetreding zorgaanbieders (AWtza) in werking. Daarmee werd de openbare jaarverantwoording verplicht voor álle zorgaanbieders. Dus ook voor zorgaanbieders die al zorg leverden vóór 1 januari 2022, maar nog geen financiële verantwoording over boekjaar 2021 openbaar dienden te maken (op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg). Deze groep zorgaanbieders moet dit jaar voor het eerst een jaarverantwoording indienen over boekjaar 2022 met als uitgestelde deadline 30 december 2023.

Wat heeft de minister besloten en waarom?

Minister Helder heeft op woensdag 5 juli 2023 in het commissiedebat eerstelijnszorg gereageerd op de signalen vanuit het veld. Zij wil rust brengen met het oog op de brede opgave waarvoor de eerstelijnszorg staat en heeft toegezegd uitstel te verlenen voor de verplichte openbaarmaking van de jaarverantwoording tot boekjaar 2024. Dit uitstel geldt voor de zorgaanbieders die hun jaarverantwoording uiterlijk 30 december 2023 openbaar moeten maken. Het houdt in dat de jaarverantwoording over boekjaren 2022 en 2023 niet verplicht openbaar gemaakt hoeft te worden. Deze toezegging moet (juridisch) nog worden uitgewerkt en de minister zoekt hiervoor naar een pragmatische oplossing.

Vrijwillige aanlevering

Ondanks het uitstel roept minister Helder eerstelijns zorgaanbieders op om op vrijwillige basis hun jaarverantwoording aan te leveren. Dit om ervaring op te doen in het openbaar maken van de jaarverantwoording en de voorbereiding daarvan te implementeren in de eigen bedrijfsvoering. Bovendien dragen zij daarmee bij aan de transparantie in de zorgsector, een belangrijk doel van de openbare jaarverantwoording.

Vragen of opmerkingen over dit artikel? Neem gerust contact op.

Eddy Kleijheeg, Partner / Controller

Koeleman voor de Zorg maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.