Terug naar nieuwsoverzicht

Tijdelijk uitstel termijn jaarverantwoording Wtza. KNMT legt zich niet neer bij nieuwe regelgeving.

Minister Helder gaat de openbaarheidstermijnen voor de jaarverantwoording Wtza voor bestaande zorgaanbieders voor de boekjaren 2022 en 2023 tijdelijk verruimen. Desondanks blijft de KNMT bezwaar maken tegen de jaarverantwoording Wtza.

  • Zorgsector

Minister Helder gaat de openbaarheidstermijnen voor de jaarverantwoording Wtza voor bestaande zorgaanbieders voor de boekjaren 2022 en 2023 tijdelijk verruimen. Desondanks blijft de KNMT bezwaar maken tegen de jaarverantwoording Wtza.

Bron: KNMT, Publicatiedatum: 10-11-2022

Tijdelijke verruiming jaarverantwoording voor 2022 en 2023

Begin november heeft minister Helder voor Langdurige Zorg en Sport in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd voornemens te zijn om de openbaarheidstermijnen voor de jaarverantwoording Wtza tijdelijk te verruimen voor bestaande zorgaanbieders voor de boekjaren 2022 en 2023. Als gevolg hiervan hoeft een zorgaanbieder de jaarverantwoording over boekjaar 2022 uiterlijk 31 december 2023 openbaar te maken in plaats van uiterlijk 1 juni 2023. Over boekjaar 2023 geldt een uitstel tot uiterlijk 1 oktober 2024 in plaats van 1 juni 2024.

Bezwaren van zorgaanbieders en accountants tegen termijnen

Hiermee gaat de minister in op bezwaren van de eerstelijnszorgaanbieders en accountants over de onuitvoerbaarheid van de verplichtingen binnen de gestelde termijnen in de Wtza. Het gaat echter om een tijdelijk uitstel voor de jaren 2022 en 2023 die alleen geldt voor bestaande zorgaanbieders en niet voor nieuwe zorgaanbieders.

Verruiming alleen voor bestaande zorgaanbieders

Nieuwe zorgaanbieders krijgen geen uitstel, maar moeten alsnog vóór 1 juni 2023 hun jaarverantwoording over 2022 publiceren. Omdat zij “sinds eind september 2021 rekening kunnen houden bij het inrichten van hun financiële bedrijfsvoering met de nieuwe wet- en regelgeving omtrent de jaarverantwoording. Deze categorieën van zorgaanbieders hebben naar mijn oordeel daarom geen extra ruimte nodig om hun financiële bedrijfsvoering om te zetten in een maatschappelijke verantwoordingscyclus”, aldus de minister. Onder nieuwe zorgaanbieders vallen ook bestaande praktijken die van rechtsvorm zijn gewijzigd en als gevolg daarvan een nieuw inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel hebben gekregen.

KNMT blijft ageren tegen jaarverantwoording

De KNMT blijft ageren tegen de regelingen omtrent jaarverantwoording. Deze regelingen die voortvloeien uit de Wtza,  zorgen voor een disproportionele lastenverzwaring in de eerstelijnszorg, zowel administratief als financieel. Ook kan de KNMT zich niet vinden in het doel van de jaarverantwoording, namelijk fraudebestrijding in de zorg en maatschappelijke verantwoording afleggen over publieke middelen. Binnen de eerstelijnszorg komt fraude nauwelijks voor, terwijl de impact van de regelingen groot is.

KNMT doet beroep op Wet open overheid

Om haar bezwaren kracht bij te zetten, heeft de KNMT begin dit jaar een beroep gedaan op de Wet open overheid (Woo), voorheen de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), om zo inzicht te krijgen in de achtergrond en de totstandkoming van de nieuwe regels rondom de jaarlijkse financiële verantwoording voor de zorg.

Vragen of opmerkingen over dit artikel? Neem gerust contact op.

Erwin Kortekaas, Relatiebeheerder

Koeleman voor de Zorg maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.