Terug naar nieuwsoverzicht

UWV verlaagt werkgeverspremies WGA en Ziektewet

De werkgeverspremies voor zowel de WGA als de Ziektewet gaan in 2024 voor het eerst sinds jaren omlaag, zo heeft het UWV bekendgemaakt. Het gemiddeld premieniveau van de WGA daalt van 0,87 naar 0,77 procent en het gemiddelde percentage van de Ziektewet daalt van 0,66 naar 0,45 procent.

Bron: Accountancy van Morgen; Publicatiedatum: 04-09-2023

De werkgeverspremies voor zowel de WGA als de Ziektewet gaan in 2024 voor het eerst sinds jaren omlaag, zo heeft het UWV bekendgemaakt. Het gemiddeld premieniveau van de WGA daalt van 0,87 naar 0,77 procent en het gemiddelde percentage van de Ziektewet daalt van 0,66 naar 0,45 procent.

Werkgevers die publiek verzekerd zijn voor de WGA gaan met name minder betalen doordat het UWV bij de berekening van dit premiepercentage rekening heeft gehouden met de effecten van een verlenging naar 2024 van de zogeheten 60‑plusmaatregel: het UWV biedt zestigplussers die een WIA-uitkering hebben aangevraagd sinds eind oktober vorig jaar een vereenvoudigde claimbeoordeling aan. De WGA-uitkeringslasten voor zestigplussers worden sindsdien niet betaald uit de Werkhervattingskas, maar uit het Arbeidsongeschiktheidsfonds.

Mocht het kabinet besluiten om de zestigplusmaatregel niet te verlengen tot eind 2024, dan zal het vastgestelde WGA-premieniveau naar verwachting te laag zijn om alle WGA-lasten in 2024 te dekken. Maar de extra lasten van 48 miljoen euro zullen dan volgens het UWV worden betaald uit het aanwezige WGA-vermogen van de Werkhervattingskas en niet leiden tot een premieverhoging voor werkgevers. In totaal gaat de WGA-premie omlaag voor 59 sectoren, twee sectoren blijven gelijk en zes sectoren gaan meer betalen. De sector Werk en (re)integratie betaalt een premie van 2,98 procent, terwijl het verzekeringswezen met 0,22 procent de laagste premie kent.

Ziektewetpremie omlaag dankzij uitzenders

Het gemiddelde premiepercentage voor de Ziektewet gaat omlaag doordat een aantal grote uitzendbedrijven per 2023 is overgestapt naar het eigenrisicodragerschap en zich dus bij een private verzekeraar hebben verzekerd. ‘Ook de nieuwe cao voor uitzendkrachten is van invloed. Door deze nieuwe cao zal naar verwachting de instroom in de Ziektewet van uitzendkrachten met uitzendbeding afnemen, waardoor ook de uitkeringslasten voor de Werkhervattingskas afnemen.’

De Werkhervattingskas kampt nog altijd met een negatief Ziektewet-vermogen doordat de premie in de periode 2019–2021 niet kostendekkend was. Daarom is ook voor 2024 de ziektewetpremie hoger dan lastendekkend vastgesteld. De sectorale premie daalt bij 48 sectoren, bij drie sectoren blijft de premie gelijk en bij zestien sectoren gaat de premie omhoog. Ook voor de Ziektewet heeft de verzekeringssector de laagste premie (0,07 procent), terwijl uitzendbedrijven met 4,13 pocent veruit de hoogste premie betalen.

Eigenrisicodragerschap

De eigenrisicodragers voor de WGA zijn goed voor zo’n 38 procent van de totale loonsom; bij de Ziektewet is het aandeel van de privaat verzekerde bedrijven 47 procent. De uitzendbedrijven zitten daar met 65 procent ver boven.

Vragen of opmerkingen over dit artikel? Neem gerust contact op.

Eddy Kleijheeg, Partner / Controller

Koeleman voor de Zorg maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.