Terug naar nieuwsoverzicht

Waarnemingsvergoeding is belast met btw

Als de waargenomen praktijk niet is betrokken bij de medische behandeling, dan kan de waarnemingsvergoeding niet onder de btw-vrijstelling vallen.

Bron: Taxence; publicatiedatum 25-04-2023

Een maatschap verzorgt voor aangesloten tandartspraktijken spoedbehandelingen buiten hun reguliere openingstijden. Zij huurt hiervoor een ruimte, gebruikt eigen apparatuur, en heeft eigen ondersteunend personeel in dienst. De tandartspraktijken hebben met de maatschap elk een overeenkomst van opdracht gesloten. In de overeenkomst is een waarnemingsvergoeding opgenomen. Deze vergoeding is afhankelijk van het aantal tandartsen binnen de betreffende praktijk. Bij een spoedbehandeling sluit de maatschap een afzonderlijke behandelovereenkomst met de patiënt. Een patiënt betaalt direct na afloop een vergoeding aan de maatschap. De maatschap bestaat uit vijf tandartspraktijken. Een hiervan heeft de inspecteur nog voor de oprichting van de maatschap schriftelijk gevraagd of de waarnemingsvergoeding met btw belast is. De inspecteur was van mening dat de vergoeding niet onder de btw-vrijstelling voor medische diensten viel.

Waarnemingsvergoeding is een afzonderlijke dienst

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de waarnemingsvergoeding terecht is belast omdat er sprake is van een afzonderlijke dienst. De waargenomen tandartspraktijk is niet betrokken bij een spoedbehandeling, en heeft hier ook geen invloed op. Er wordt direct met de patiënt een overeenkomst gesloten, die is de afnemer. De waarnemingsvergoeding maakt daarom geen onderdeel uit van de medische dienst (spoedbehandeling) en kan ook niet hieraan worden toegerekend.

Geen gewekt vertrouwen

De maatschap kan geen vertrouwen ontlenen aan (eerdere) informatie op de website van de Belastingdienst. Het betreft algemene informatie en de inspecteur had na het informatieverzoek al aangegeven dat de waarnemingsvergoeding belast was. Uit de betreffende brief blijkt dat er uit naam van de toekomstige maatschap om een standpunt is gevraagd.

Wet: art. 1 Wet OB 1968, art. 11 Wet OB 1968
Bron: Rechtbank Gelderland 28 maart 2023 (gepubliceerd 21 april 2023), ARN 22/660 en 22/661, ECLI:NL:RBGEL:2023:1660

Masterclass BTW aftrekbeperkingen vrijgestelde dienstverlening

De aftrek (teruggaaf) van btw op kosten en investeringen is een belangrijke post die – als er geen btw-aftrek of teruggaaf mogelijk is – een (grote) kostenpost kan vormen. In deze masterclass wordt ingegaan op situaties waarin de betaalde btw op kosten en investeringen niet of maar gedeeltelijk aftrekbaar is.

Onderwerpen

  • Btw-aftrekbeperkingen wegens het verrichten van niet-economische activiteiten (bij houdstervennootschappen en bij organisaties die non-profit activiteiten verrichten)
  • Btw-aftrekbeperkingen wegens het verrichten van btw-vrijgestelde activiteiten (zorg, onderwijs, financiële- verzekeringsdiensten)
  • Btw-aftrekbeperkingen vanwege het ontvangen van subsidies (zowel door profit- als non-profit organisaties en bedrijven)
  • Btw-aftrekbeperkingen in verband met overheidsactiviteiten (door overheden, semi-overheidsorgansiaties en bij uitbesteding van overheidsactiviteiten)

Vragen of opmerkingen over dit artikel? Neem gerust contact op.

Eddy Kleijheeg, Partner / Controller

Koeleman voor de Zorg maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.